Ładowanie

EI 23 efekt mokrej kostki

Wodny impregnat z efektem mokrej kostki.
Skontaktuj się

Informacje ogólne

Wodny impregnat ochronny ułatwiający czyszczenie i pielęgnację przydomowych parkingów, podjazdów, tarasów i schodów.

Charakterystyka/zalety:

 • Długotrwała bariera przed olejem i plamami
 • Łatwe czyszczenie powierzchni
 • Hamuje powstawanie wykwitów
 • Ogranicza narastanie mchów i roślin w szczelinach

Informacje o produkcie:

 • BAZA CHEMICZNA – wodna mikroemulsja fluorosilanów i siloksanów
 • PAKOWANIE –   2L, 5L (Kanistry z HDPE)
 • WYGLĄD / BARWA –  mleczna ciecz, lekko żółtawa
 • CZAS SKŁADOWANIA –  12 miesiące od daty produkcji, jeśli w nieotwieranych, nieuszkodzonych
  i oryginalnie zamkniętych opakowaniach
 • WARUNKI SKŁADOWANIA –  przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • GĘSTOŚĆ –  1.0 – 1.01 kg/L
 • pH –  7-8
 • Zużycie- w zależności od chłonności materiału, średnio około 6-8 m2/ 1l

Aplikacja produktu:

Przed użyciem wymieszać. Przeprowadzić próbę kontrolną na małej powierzchni. Podłoże powinno być suche, (woda wewnątrz kapilar uniemożliwi głęboką penetrację produktu) zwarte, chłonne, dokładnie oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów oraz wosków. Zaleca się równomierne nanoszenie warstwy preparatu przy użyciu wałka lub pędzla aż do wysycenia powierzchni. Można zastosować także zalewanie lub natrysk bezpowietrzny. Należy unikać powstawania zacieków. Po aplikacji chronić przed deszczem. Efekt hydro- i oleofobowy rozwija się do 24 godzin. Narzędzia umyć wodą. Nie zawiera benzyn i rozpuszczalników. Unikać wdychania par rozpylonej cieczy.

Temperatura przechowywania: 5-25°C.